Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Podmínky hry od 7 hodin


  Od  2.7.2011 nabízíme pro členy klubu a jejich hostů rozšíření možnosti hraní od 7:00 hodin.

  Hra na štiřínském hřišti je možná za následujících podmínek:

      - mezi 7:00-8:00 je hra umožněna výhradně členům našeho klubu a jejich hosty. Náš člen musí být přítomen ve flajtu na hřišti;

      - tee-time je potřeba nahlásit recepci den předem telefonicky nebo osobně, rezervace přes portál tee-time nebude možná;

      - po dohrání je potřeba navštívit recepci k evidenci hry, hosté zaplatit fee;

      - při hře je potřeba dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti vůči kolektivu údržby zámeckého parku

   

  Vedení klubu bude dodržování uvedených podmínek, založených na gentlemanské dohodě, průběžně monitorovat a vyhodnocovat.

  Pro ty, kteří možnost ranní hry využijí přejeme pěknou hru v probouzejícím se parku a na ostatní se těšíme ve standardních hodinách.


  Věříme, že tato nabídka přispěje ke zvýšení Vaší spokojenosti s hrou v našem klubu.

  Hřiště ve Štiříně
  !!! Hřiště ve Štiříně je uzavřeno !!!
  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.