Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Kontaktní formulář

  textík nad formulářem editovatelný v Hlavním menu

  Povinné údaje

  Zájemce

  Jméno: *
  Příjmení: *
  Datum narození: *
  Rodné číslo: *

  Adresa

  Ulice: *
  Město: *
  PSČ: *
  Telefon:
  Mobil:
  E-mail: *

  Firma

  název:
  adresa:
  IČO:

  Jiná členství

  Členství v jiném klubu (název klubu):
  Domovský klub:
  HCP:
  Typ členství:


  Prohlášení

  Prohlášuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami členství v klubu a zavazuji se je dodržovat.:

  Souhlasím s využitím osobních údajú pro registraci na ČGF a vedení evidence v klubu:

  Volitelné údaje

  Oblast možné spolupráce - nabídky služeb pro klub:
  Poznámka:
  Co si myslíte o tomto webu?:
   
  Hřiště ve Štiříně
  !!! Hřiště ve Štiříně je uzavřeno !!!
  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.