Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Historie golfu ve Štiříně

  Sportovní Štiřín

   

  Synonymem sportovního Štiřína je golf. U zrodu golfu u nás stál František Ringhoffer IV. Byl nejen úspěšným průmyslníkem, ale i vynikajícím sportovcem. Patřil k prvním automobilistům někdejší rakousko-uherské  monarchie,  jako jeden z prvních u nás hrál fotbal, tenis a hokej – a pochopitelně byl jedním ze zdejších prvních golfistů, dokonce již na samém začátku 20. století. S golfem se seznámil na své cestě do Anglie a po svém návratu tam vyslal svého zaměstnance pana Doležala „na zkušenou“.  Na svém pozemku v Olešovicích nedaleko Štiřína dal vybudovat  jedno z prvních golfových hřišť v Čechách. Mělo zprvu jen tři jamky, ale později bylo rozšířeno na devět jamek;   s přihlédnutím k charakteru hřiště (obousměrné) to bylo tedy hřiště 18 jamkové. Vzhledem k původnímu, ač soukromému hřišti nesl i nově založený místní klub Ringhofferovo jméno: Ringhoffer Golf Club Volešovice.

  Ringhofferové, zejména František IV., jeho syn František V. a jeho bratranec Felix se brzy stali předními hráči golfu u nás, ale současně i obětavými propagátory tohoto sportu vůbec.

  Se skupinou podobně založených přátel pak František Ringhoffer IV, založil významný Golf Club Praha. Navrhl a dozoroval výstavbu golfového hřiště v Praze-Motole, zasloužil se i o výstavbu hřiště v Klánovicích, konsultoval i Karlovarské hřiště. V roce 1929 byl právě na motolském hřišti uspořádán první celostátní golfový turnaj (tzv. Švestka Golf Cup), z něhož se posléze vyvinulo Mistrovství ČSR. Františkův syn František Ringhoffer V. v tomto turnaji obsadil druhé místo. Od roku 1931 se v ČSR hrál i dámská obdoba zmíněného turnaje, která opět nesla jméno „zakladatele“  dámský Ringhoffer Cup.  František Ringhoffer V. se 1. června 1930 stal vítězem prvního Amatérského národního mistrovství Československa v golfu a získal pohár T.G.Masaryka. Společně se Sašou Schubertem pak František V. vyhrál první ročník Středoevropského poháru v golfu. Vedoucí čtveřici nejlepších hráčů u nás tvořili Felix Ringhoffer, Saša Schubert, František Ringhoffer V. a T.Hanák.

  V listopadu 1931 byl František Ringhoffer IV. zvolen prvním presidentem Golfového svazu ČSR, v roce 1934 se navíc stal i předsedou Golf Clubu Praha  a byl jednoznačně nejvlivnějším činitelem  československého golfu. Golfový svaz tehdy tvořily čtyři kluby: Ringhoffer Golf Club Volešovice (zal.1931), Golf Club Praha (Motol; zal.1926), Golfový klub Piešťany (zal.1913) a Golfový klub Lišnice; mimo svaz stály ještě kluby v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Víc klubů v roce 1933 v ČSR nebylo.

  U příležitosti 60. narozenin Františka Ringhoffera IV.  vydal golfový svaz  zdravici, v níž  byly zdůrazněny především osobní vlastnosti jubilanta např. takto: „Baron Franz Ringhoffer je sportovcem v pravém slova smyslu. Je jedním z těch, kteří pamatují dobré časy sportu a nevěděli nic o profesionalismu. Pěstuje sport pro sport samotný, neusilujte o úspěch, nýbrž o podporu sportu… Kdyby byla vypsána soutěž o nejoblíbenějšího muže sportovní obce, soustředily by se u něj pravděpodobně všechny hlasy, neboť nemá žádného nepřítele, což o sobě může říci málokdo.“

  Na jiném místě bylo o Františkovi Ringhofferovi IV,. řečeno, že je osobností a autoritou, těšící se úctě a pozornosti u všech golfistů i daleko za hranicemi státu.

  Ještě v roce 1938 u nás na Ringhofferovo pozvání  zasedalo předsednictvo Evropské golfové asociace.

  Druhá světová válka a poválečné události na dlouhá desetiletí přerušila sepjetí Štiřína a golfu, ale i vývoj a téměř samotnou existenci tohoto sportu u nás vůbec.

   

  ******

  Snad to byl genius loci někdejšího ringhofferovského dominia na Kamenicku, který vedl v osmdesátých letech 20.století Václava Hrubého, tehdy vedoucího údržby objektů Ministerstva školství ČSSR, k tomu, že začal uvažovat o obnově golfu v této oblasti. Na někdejších pozemcích Ringhofferova hřiště vyrostly rodinné domky a jiná zástavba, a bylo třeba vyhledat jiné vhodné místo. Určitou možností bylo využití prospektů, dlouhých průhledů, které ve štiřínském parku obnovovali nadšenci vedení právě Václavem Hrubým. Nadšení a zápal, které Václav Hrubý přenesl na ostatní své kolegy a spolupracovníky se projevil ve zbudování šesti jamek. Jamky byly „vyrobeny“ z plechovek od konservy luncheonmeatu, „farwaye“ se sekaly kosou, první treninky probíhaly s kaštany a holemi, vyráběnými ručně v domácí dílně. Začátky renesance skutečného golfu ve Štiříně se datují do roku 1987, kdy Václav Hrubý založil golfový oddíl, skrytý pod hlavičkou T.J. Slavoj Velké Popovice a to jen díky pochopení tehdejšího předsedy jednoty pana Šimáčka.

  Se změnou režimu v roce 1989 bylo možno vystoupit „z ilegality“ a díky neutuchajícímu nadšení a obětavosti místních zaměstnanců a jejich rodin je brigádnicky dobudováno a slavnostně otevřeno 6 oficiálních jamek. Vedle Václava Hrubého se na přípravách podíleli Adolf Wágner, Ladislav Němeček, Václav Šticha  z Útvaru technického zabezpečení  Ministerstva školství (a jejich děti Radek, Jirka, Petr a Libor). Aktivně se zúčastňovali i Petr Novotný, Pavel Mráz, Jiří Krejčí, Jiří Nathan, Vlasta Burian a Ladislav Dudek.

  V roce 1992 založil Václav Hrubý Golf Club Štiřín, který se stal členem Českomoravského golfového svazu a později České golfové federace. Václav Hrubý byl zvolen prvním presidentem klubu.

  Zápal pro hru  u místních členů se také projevil sportovními úspěchy. Děti tvůrců „štiřínského zázraku“, odrostlé na „tréninkových“ kaštanech získaly řadu významných golfových trofejí a vítězství a dodnes, již jako dospělí, patří mezi špičkové české golfisty, trenéry a funkcionáře.

  V roce 1993 byla zahájena tradice nejvýznamnějšího štiřínského turnaje Ringhoffer Open. Postupně byly dobudovány další tři jamky a v roce 1997 Emanuelem Ringhofferem bylo slavnostně otevřeno devítijamkové hřiště.

  Slibný rozvoj golfového dění ve Štiříně byl násilně zastaven  v roce 1999, kdy do života Václava Hrubého fatálně zasáhla česká politika. Aféra v režii bývalého ministra zahraničí ČR Jana Kavana a jeho generálního sekretáře Karla Srby, známá jako Kausa Štiřín  měla pro golfový sport  ve Štiříně negativní ekonomické a hlavně morální důsledky (zachycené mj. v knize Velmi hrubý Štiřín).

  Po návratu Václava Hrubého do funkce ředitele zámku Štiřín  na jaře roku 2003 byla zahájena činnost s cílem obnovy ekonomické prosperity a revitalizace čtyřletou nezdržnou zanedbaného zámeckého areálu, včetně golfového hřiště.

  V duchu ringhofferovské tradice  Václav Hrubý založil v roce 2003  minulostí neposkvrněný Ringhoffer Golf Club  a jeho presidentem se stává jeden ze „štiřínských golfových dětí“ pan Libor Šticha. Ringhoffer Golf Club je členem České golfové federace, má více než 500 registrovaných domovských členů a desetičlennou  skupinu čestných členů, osobností z veřejného a kulturního života.

  Získání pozemků za Všedobrovickým potokem a Debrným (Hornostruhařovským) rybníkem umožnilo v roce 2005 navázat na původní „devítku“, jejímž autorem byl Václav Hrubý projektem nového 18 jamkového hřiště, jehož autory byli Jiří Velden, Václav Hrubý a Libor Šticha.

  V letech 2005 až 2007 bylo již podle tohoto projektu vybudováno nové devítijamkové hřiště s vysokými sportovními parametry (par 70), včetně automatického zavlažování.

  Golfové hřiště ve Štiříně je v celostátním i středoevropském kontextu unikátní pro své včlenění do přírodně krajinářského parku s nádhernými scenériemi a bohatou dendrologickou sbírkou. Společně s vlastním zámeckým areálem tvoří vynikající komorní, estetické a sportovní prostředí.

  Ceník a rezervace

  Ceník hracích poplatků ve Štiříně najdete zde.

  Svoji hru si můžete zarezervovat přes TeeTime nebo na recepci 727 952 003.

   

  Jak se stát členem RGC

  Informace ohledně získání členství najdete zde.

  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Jak hrát Štiřín
  Provozní řády  
  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Golf v Rakousku

   

   

  Vážení členové, dovolujeme si Vám doporučit hru na golfovém hřišti v Mittersillu v Rakousku.

  Naši partneři Milena a Petr Svejkovští, majitelé penzionu Golf & Ski Chalet, jsou exkluzivní­m partnerem Golfclub Mittersill a nabízí zde pro naše členy výrazné slevy! 

   

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.