Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Postup pro získání členství

   

  Členem Ringhoffer Golf Clubu (dále RGC) se může stát jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která podporuje cíle RGC. Členství v RGC vzniká na základě písemné přihlášky rozhodnutím prezidia RGC o přijetí za člena RGC.

  Postup

   

  Zájemci o členství v klubu vyplní přihláškuvyplní přihlášku (dokument Adobe PDF).

   

  S odvoláním na Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů zájemce je potřeba souhlasit s poskytnutím svého rodného čísla pro účely registrace do RGC a ČGF (České golfové federace) a dále s tím, aby jeho osobní údaje uvedené v této přihlášce byly v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu uchovány a zpracovány za účelem vedení řádné evidence členů RGC a činnosti klubu. Jedná se o tzv. "Oprávněný zájem".

   

  Po odsouhlasení přihlášky prezidiem RGC je zájmce vyrozuměn o rozhodnutí a vyzván k zaplacení vstupních poplatků.

  Členské příspěvky dle platného ceníku uhradí zájemce bankovním převodem na 

  číslo účtu: 189 701 598/0300

  variabilní symbol: rodné číslo

  spec.s.: 1

  V okamžiku připsání poplatků na účet klubu bude člen registrován u České Golfové Federace a bude mu vystavena členská karta. Tím se stává plnohodnotným členem Ringhoffer Golf Clubu.

  Ceník a rezervace

  Ceník hracích poplatků ve Štiříně najdete zde.

  Svoji hru si můžete zarezervovat přes TeeTime nebo na recepci 727 952 003.

   

  Jak se stát členem RGC

  Informace ohledně získání členství najdete zde.

  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Jak hrát Štiřín
  Provozní řády  
  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Golf v Rakousku

   

   

  Vážení členové, dovolujeme si Vám doporučit hru na golfovém hřišti v Mittersillu v Rakousku.

  Naši partneři Milena a Petr Svejkovští, majitelé penzionu Golf & Ski Chalet, jsou exkluzivní­m partnerem Golfclub Mittersill a nabízí zde pro naše členy výrazné slevy! 

   

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.