Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Postup pro získání členství

   

  Členem Ringhoffer Golf Clubu (dále RGC) se může stát jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která podporuje cíle RGC. Členství v RGC vzniká na základě písemné přihlášky rozhodnutím prezidia RGC o přijetí za člena RGC.

  Postup

   

  Zájemci o členství v klubu vyplní přihláškuvyplní přihlášku (dokument Adobe PDF).

   

  S odvoláním na Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů zájemce je potřeba souhlasit s poskytnutím svého rodného čísla pro účely registrace do RGC a ČGF (České golfové federace) a dále s tím, aby jeho osobní údaje uvedené v této přihlášce byly v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu uchovány a zpracovány za účelem vedení řádné evidence členů RGC a činnosti klubu. Jedná se o tzv. "Oprávněný zájem".

   

  Po odsouhlasení přihlášky prezidiem RGC je zájmce vyrozuměn o rozhodnutí a vyzván k zaplacení vstupních poplatků.

  Členské příspěvky dle platného ceníku uhradí zájemce bankovním převodem na 

  číslo účtu: 189 701 598/0300

  variabilní symbol: rodné číslo

  spec.s.: 1

  V okamžiku připsání poplatků na účet klubu bude člen registrován u České Golfové Federace a bude mu vystavena členská karta. Tím se stává plnohodnotným členem Ringhoffer Golf Clubu.

  Hřiště ve Štiříně
  !!! Hřiště ve Štiříně je uzavřeno !!!
  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.