Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Místní pravidla

  1. Hranice hřiště

  Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních (ze strany hřiště) bodů bílých kolíků nebo sloupků oplocení v úrovni země

  2. Nepohyblivé závady

  a) Všechny cesty na hřišti jsou nepohyblivé závady a hráč může využít beztrestnou    úlevu podle Pravidla 16.1.
  b) Všechna zavlažovací zařízení na hřišti jsou nepohyblivé závady a hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.
  c) Seník na jamce č.1 je nepohyblivá závada a hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.

  3. Oblast se zákazem hry

  a) Oblast vyznačená modro-černými kolíky je oblastí se zákazem hry a bere se jako abnormální stav hřiště. Hráč musí využít beztrestnou úlevu od překážení této oblasti se zákazem hry podle Pravidla 16.1f. V této oblasti je zakázáno i hledání míče.
  b) Oblast vyznačená červeno-zelenými kolíky je oblastí se zákazem hry. Jestliže je míč v této oblasti se zákazem hry, nesmí ho hráč hrát, jak leží, a musí využít úlevu od překážení této oblasti se zákazem hry podle Pravidla 17.1e.
  V této oblasti je zakázáno i hledání míče.
  c) Oblast označená modro-černými a červeno-zelenými kolíky je oblast se zákazem hry a hráč musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1f(2), jestliže má míč na hřišti a cokoli v této oblasti mu překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu. Hráč nesmí hrát míč, jak leží.
  Trest za zahrání míče z nesprávného místa při porušení tohoto místního pravidla: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a a trest dle Provozního řádu hřiště.

  4. Dropovací zóny

  Jamka č.1 - jestliže je míč v trestné oblasti za jamkovištěm č.1 včetně případu, kdy je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné oblasti, má hráč následující možnosti úlevy, všechny s jednou trestnou ranou:
  a) Využít úlevu podle Pravidla 17.1, nebo
  b) Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně umístěné vlevo od jamkoviště č.1 označenou bílo-modrými kolíky. Tato dropovací zóna je oblastí podle Pravidla 14.3.
  Jamka č.9 - jestliže míč, který evidentně přelétl trestnou oblast (rybník) a od břehu, stromu či jiného předmětu se vrátil zpět do trestné oblasti (rybník) včetně případu, kdy je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné oblasti, má hráč následující možnosti úlevy, všechny s jednou trestnou ranou:
  a) Využít úlevu podle Pravidla 17.1, nebo
  b) Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně umístěnou za trestnou oblastí (rybník)
  označenou bílo-modrými kolíky. Tato dropovací zóna je oblastí podle Pravidla 14.3.

  5. Speciální ustanovení

  Na jamce číslo 3 je zakázáno z důvodu bezpečnosti hledat míč za hranicí hřiště

  6. Speciální úlevy

  Jestliže hráčův míč leží v poli sečené na výšku ferveje nebo nižší, může hráč jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy:
  a) Referenční bod: původní poloha míče
  b) Velikost oblasti úlevy měřené od referenčního bodu je max. 20 cm, avšak s těmito omezeními: míč nesmí být blíže jamce, než referenční bod a musí být v poli
  Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč umisťovat, a použít postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2.

  7. Elektrický ohradník

  Jestliže hráčův míč leží na hřišti ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od elektrického ohradníku vyznačujícího hranici hřiště, může hráč využít úlevu podle Pravidla 16.1, když jako referenční bod použije místo, které je dvě délky hole od elektrického ohradníku a stejně daleko od jamky, jako je původní poloha míče.

  8. Způsob zastavení a obnovení hry

  Okamžité zastavení hry bude signalizováno dlouhým zvukových signálem (siréna).
  Jakékoli jiné zastavení hry bude signalizováno třemi krátkými zvukovými signály (siréna).
  V obou případech bude obnovení hry signalizováno dvěma krátkými zvukovými signály (siréna)
  Hřiště ve Štiříně
  !!! Hřiště ve Štiříně je uzavřeno !!!
  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.