Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Provozní řád Driving range Štiřín

   

  OTEVÍRACÍ DOBA: od 8:00 do soumraku (nejpozději do 20:00 hod.)

   

  Driving                                      

  1.        Přísný zákaz vynášení tréninkových míčků mimo driving range.

  2.        Hra z trávy je povolená pouze z vymezených prostor

  3.        Zákaz vstupu za hranici odpaliště a sběru odehraných míčků.

  4.        Hráči ani návštěvníci nesmí svým chování rušit ostatní při jejich tréninku.

  5.        V prostorách sportoviště je zakázáno ponechat děti bez dozoru.

  6.        Hráči i návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců Zámku Štiřín.

  7.        V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů.

   

   

  Chipping and Putting green                      

  1.        Pro hru na chipping greenu a putting greenu jsou hráči povinni používat pouze vlastní míče.

  2.        Na putting greenu se pouze puttuje, platí zde zákaz krátké hry.

  3.        Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkry.

  4.        Hráči nesmí svým chováním rušit ostatní návštěvníky při jejich tréninku.

  5.        Žádný z návštěvníků nesmí v prostorách sportoviště nechávat své děti bez dozoru.

  6.        Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců Zámku Štiřín.

  7.        V celém areálu platí přísný zákaz volného pobíhání psů.

  Hřiště ve Štiříně
  !!! Hřiště ve Štiříně je uzavřeno !!!
  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.