Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Klubové informace 2022

   

  Vážení členové Ringhoffer Golf Clubu,

   

  dovolte mi popřát Vám tímto ještě jednou úspěšný a zdravý rok 2022.

   

   Předně bych Vás rád v první řadě informoval o stavu hřiště a jeho připravenosti na letošní sezonu. Jak všichni víme, došlo v druhé polovině minulého roku ke zkrácení jamky číslo 3 a odstavení drivingu. V tomto směru se situace zásadně nezměnila, takže v letošním roce se bude hrát na bývalé jamce číslo 3, která bývala v místech dnešního cvičného greenu a to do doby, než bude vybudován řádný green na zkrácené jamce vedle drivingu. K tomuto kroku se přistoupilo také z důvodu nutnosti přenormování hřiště. Driving zatím zůstává uzavřený. O dalších změnách budeme informovat hned, jak se objeví aktuální informace.

   

   Dále předkládáme ceník hráčských poplatků pro sezonu 2022, který je výsledkem zdlouhavých jednání a hledání konsenzu. V cenách jsou téměř výhradně promítnuty zvýšené náklady na údržbu hřiště, které byly odkomunikovány ze strany majitele hřiště.

   

  •   9.990,- Kč   ˙   Fyzické osoby
  • 25.500,- Kč   ˙   Právnické osoby - firemní členství
  •   4.500,- Kč   ˙   Děti a mládež do 18 let, včetně studující mládeže do 25 let
  •   8.200,- Kč   ˙   Senioři nad 70 let
  •   1.500,- Kč   ˙   Udržovací členský poplatek
  •   1.590,- Kč   ˙   Roční členství

   

  • •    Poplatek uhraďte prosím na uvedené číslo účtu     • •

  ========================================================= 

                      číslo účtu     189 701 598 / 0300 

    (Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka, KS: 558, SS: 1)

  =========================================================

   Prosíme o úhradu poplatku nejpozději do 31.3.2022. Úhradu je možné provádět pouze převodem.

   

  Registrační poplatek v ČGF je v poplatku obsažen, stejně tak zůstává v platnosti dvojí členství se spřáteleným klubem Svobodné Hamry pro členy našeho klubu. Na druhou stranu Vás chceme informovat, že jsme byly nuceni přistoupit na omezení počtu her pro hráče Svobodných Hamrů na hřišti ve Štiříně. Tuto změnu současně komunikujeme s vedením a managementem GCCSH.

   

    Na letošní sezonu připravujeme opět tradiční turnaje, o jejichž termínech budeme včas informovat. Pro turnaje se budeme snažit zajistit sponzory a budeme rádi, pokud nám v těchto aktivitách pomůžete se svými kontakty i Vy ve svém okolí.

   

   Plánujeme a doufáme, že se nám v nejbližším možném termínu podaří svolat řádný členský sněm, kde budeme moci poskytnout všechny informace o aktuálním dění a zodpovědět Vaše případné dotazy.

   

    Golfu zdar!

  Petr Vaculčiak, prezident RGC

   

  Hřiště ve Štiříně
  !!! Hřiště ve Štiříně je uzavřeno !!!
  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.