Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Ringhoffer Golf Club * Klubové informace 2021 * informace o příspěvcích

  Vážení členové Ringhoffer Golf Clubu,

  dovolte mi popřát Vám tímto ještě jednou úspěšný a zdravý rok 2021.

   V minulém roce se nám vzhledem k objektivním příčinám nepodařilo svolat řádný sněm členů a to ani v běžném jarním a ani v následně zvažovaném náhradním termínu na podzim. V této zprávě proto sepíši ty nejzásadnější informace, které jsou důležité z hlediska fungování našeho golfového klubu.

   Na základě osobního rozhodnutí pana Libora Štichy byla v září minulého roku učiněna změna na pozici prezidenta klubu, kterým  se po volbě členů prezidia stal v souladu se stanovami klubu RGC Ing. Petr Vaculčiak. Pan Libor Šticha zůstává nadále členem prezidia, stejně tak zůstává bez další změny obsazení řádně zvoleného prezidia RGC.

   Na přelomu roku došlo následně k jednání s vedením Zámku Štiřín ohledně nastavení podmínek na letošní rok, výsledkem jednání jsou následující úpravy v poplatcích pro sezonu 2021:

  •   8.900,- Kč   ˙   Fyzické osoby
  • 20.000,- Kč   ˙   Právnické osoby - firemní členství
  •   3.900,- Kč   ˙   Děti a mládež do 18 let, včetně studující mládeže do 25 let
  •   7.000,- Kč   ˙   Senioři nad 70 let
  •   1.500,- Kč   ˙   Udržovací členský poplatek
  •   1.500,- Kč   ˙   Roční členství

  Registrační poplatek v ČGF je v poplatku obsažen, stejně tak zůstává v platnosti dvojí členství se spřáteleným klubem Svobodné Hamry.

  • POZOR •    Poplatek uhraďte prosím na nové číslo účtu     • POZOR •

  ========================================================= 

                      číslo účtu     189 701 598 / 0300 

    (Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka, KS: 558, SS: 1)

  =========================================================

   Prosíme o úhradu poplatku nejpozději do 31.3.2021 na výše uvedené číslo účtu. Úhradu je možné provést pouze převodem. 

   Kompletní stanové poplatky včetně jednotlivých typů členství najdete v přiloženém ceníku 2021.

          Ceník golf 2021.pdf (dokument Adobe PDF)Ceník golf 2021.pdf

   

   Na letošní sezonu připravujeme opět tradiční turnaje, o jejichž termínech budeme včas informovat. Pro turnaje se budeme snažit zajistit sponzory a budeme rádi, pokud nám v těchto aktivitách pomůžete se svými kontakty i Vy ve svém okolí.

   Plánujeme a doufáme, že se nám v březnu nebo nejbližším možném termínu podaří svolat řádný členský sněm, kde budeme moci poskytnout všechny informace o aktuálním dění a zodpovědět Vaše dotazy.

   Věřím, že uvedené informace jsou pro nás všechny vcelku příznivé a že se všichni budeme opět potkávat v našem  oblíbeném prostředí štiřínského zámeckého parku. Další informace budeme průběžně sdělovat prostřednictvím klubových stránek.

   Golfu zdar!

  Petr Vaculčiak, prezident RGC

  Ceník a rezervace

  Ceník hracích poplatků ve Štiříně najdete zde.

  Svoji hru si můžete zarezervovat přes TeeTime nebo na recepci 727 952 003.

   

  Jak se stát členem RGC

  Informace ohledně získání členství najdete zde.

  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Jak hrát Štiřín
  Provozní řády  
  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Golf v Rakousku

   

   

  Vážení členové, dovolujeme si Vám doporučit hru na golfovém hřišti v Mittersillu v Rakousku.

  Naši partneři Milena a Petr Svejkovští, majitelé penzionu Golf & Ski Chalet, jsou exkluzivní­m partnerem Golfclub Mittersill a nabízí zde pro naše členy výrazné slevy! 

   

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.