Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Postup pro získání členství

  Členem  Ringhoffer Golf Clubu (dále Společnosti) se může stát jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která podporuje cíle Společnosti. Členství ve Společnosti vzniká na základě písemné přihlášky rozhodnutím prezidia Společnosti o přijetí za člena Společnosti.

  Postup

  Zájemci o členství v klubu vyplní přihláškuvyplní přihlášku (dokument Adobe PDF) nebo kontaktní formulář.  Přihlášku si mohou zájemci vyzvednout také osobně ve sportovní recepci ve Štiříně.

   

  S odvoláním na ustanovení zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů zájemce je potřeba souhlasit s poskytnutím svého rodného čísla pro účely registrace do Společnosti a následně pak do ČGF a dále s tím, aby jeho osobní údaje uvedené v této přihlášce byly v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu uchovány a zpracovány výlučně za účelem vedení řádné evidence členů RFGC a činnosti klubu.

   

  Po odsouhlasení přihlášky prezidiem RGC je zájmce vyrozuměn o rozhodnutí a vyzván k zaplacení vstupních poplatků .

  Členské příspěvky dle platného ceníku uhradí zájemce bankovním převodem na 

   

  číslo účtu: 102 133 488/0300;

  variabilní symbol: rodné číslo nebo datum narození;

  spec.s.: 1;

   

  V okamžiku připsání poplatků na účet klubu bude člen registrován u České Golfové Federace a bude mu vystavena členská karta. Tím se stává plnohodnotným členem Ringhoffer Golf Clubu.

  Kulturní novinky na Štiříně

  9.3.2019 - Květinový ples

   

          

  Zámek Štiřín
          
  Ceník + rezervace Tee time

  Aktuální ceník hracích poplatků na Štiříně najdete zde.

  Svoji hru si můžete zarezervovat přes TeeTime nebo telefonicky na recepci 255 736 567.

   

  Nejbližší akce na hřišti

  ***********************************************

  Zahájení sezóny 2019 -

   Origineel CHAPEL PARKET

   

  ***************************************** 

   

  ***************************************** 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte prezidenta klubu pana Libora Štichu.

  Golfové akademie Šťastný
  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Golf v Rakousku

   

   

  Vážení členové, dovolujeme si Vám doporučit hru na golfovém hřišti v Mittersillu v Rakousku.

  Naši partneři Milena a Petr Svejkovští, majitelé penzionu Golf & Ski Chalet, jsou exkluzivní­m partnerem Golfclub Mittersill a nabízí zde pro naše členy výrazné slevy! 

   

  Sekretariát klubu

  Vedoucí sekretariátu: Libor Šticha ml.

  Tel: 725 773 131

  Email: info@rgc.cz

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.