Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Klub RGC


  Ringhoffer Golf Club  

   

  Klub vznikl v roce 2003 jako občanské sdružení s čistě sportovním zaměřením na bázi samostatného financování z příspěvků svých členů. Řídí se základním dokumentem, kterým jsou stanovy Společnosti Ringhoffer Golf Club.

   

  Činnost klubu je řízena 5ti členným prezidiem.


  V roce 2004 navázal klub spolupráci s Golf & Country Clubem Svobodné Hamry.  

  V lednu roku 2004 uzavřel RGC smlouvu o podmínkách spolupráce se Zámkem Štiřín. Součástí těchto podmínek je zejména umožnění golfové hry a využívání služeb hotelu Zámek Štiřín. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015.

   

  Dne 12.3.2005 byl klub přijat do České golfové federace.

   

  V současné době má klub více než 300 domovských členů.

   

  Čestné členství v Ringhoffer Golf Clubu přijala řada význačných osobností kulturního a veřejného života.

   

  Sekretariát klubu

  Vedoucí sekretariátu: Libor Šticha ml.

  Tel: 725 773 131

  Provoz sekretariátu

  požadavky na sekretariát konzultujte telefonicky s vedoucí sekretariátu nebo na golfové recepci 

   


   

   

  Jak se stát členem RGC

   

  Členem Společnosti se může stát jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům na základě podmínek členství.

   


  Přehled registračních a ročních hracích poplatků Ringhoffer Golf Clubu

   


  Partnerské spolupráce

  Golf Club Spektrum Průhonice

  Ringhoffer Golf Club úzce spolupracuje s Golf Club Spektrum Průhonice.

   

  Golf & Country Club Svobodné Hamry

  Partnerská spolupráce s Golf & Country Clubem Svobodné Hamry (GCCSH) nabízí hru pro členy těchto klubů na dvou devítijamkových hřištích.

  Díky spolupráci mohou členové RFGC využívat také reciproční slevy na golfových hřištích desítky dalších klubů v ČR, které má uzavřené GCCSH. 


   Péče o mládež

   

  Klubovou mládež vede Adam Šťastný - PRO trenér

  tel.: 603192 264 - adam@stastnygolg.cz

   


  Reprezentace klubu

   

  Ing. Petr Damborský - Kapitán mužské reprezentace klubu

  Hráči: Libor Šticha, Lukáš Průša, Petr Dambosrký jun., Jiří Sýkora jun., Jiří Černý, Pavel Fischer, Tomáš Houdek, Jiří Sýkora sen.

   

  Vilma Knoblochová -  Kapitánka ženské reprezentace klubu

  Hráčky: Vilma Knoblochová, Tereza Hrnčířová Buzická, Irena Sýkorová, Renata Bohatsch, Šebková Marie, Renata Skořepová  

   


   

      

   

   

  Akce na zámku Štiřín
  Jak hrát Štiřín
  Zámek Štiřín
          
  Provozní řády  
  Ceník + rezervace Tee time

  Aktuální ceník hracích poplatků na Štiříně najdete zde.

  Svoji hru si můžete zarezervovat přes TeeTime nebo telefonicky na recepci 255 736 567.

   

  Nejbližší akce na hřišti

  ***********************************************

   

  ***************************************** 

   

  ***************************************** 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte prezidenta klubu pana Libora Štichu.

  Golfové akademie Šťastný
  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Golf v Rakousku

   

   

  Vážení členové, dovolujeme si Vám doporučit hru na golfovém hřišti v Mittersillu v Rakousku.

  Naši partneři Milena a Petr Svejkovští, majitelé penzionu Golf & Ski Chalet, jsou exkluzivní­m partnerem Golfclub Mittersill a nabízí zde pro naše členy výrazné slevy! 

   

  Sekretariát klubu

  Vedoucí sekretariátu: Libor Šticha ml.

  Tel: 725 773 131

  Email: info@rgc.cz

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.