Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Aktuality

   

   

  17.3.2014 15:54 - Sněm členů RGC

  Vážení členové,

  prezidium Ringhoffer Golf Clubu svolává sněm členů klubu. Sněm se koná

   31. března 2014 od 18:00 hodin

  na zámku Štiřín v prostorách Salmova dvora (Salmův sál).

  Program sněmu

  1.   Zahájení

  2.   Volba orgánů sněmu

  3.   Schválení programu sněmu

  4.   Zpráva o činnosti klubu v roce 2013

  5.   Zpráva Dozorčí rady o hospodaření RGC v roce 2013

  6.   Plán činnosti RGC na rok 2014

  7.   Návrh rozpočtu RGC na rok 2014

  8.   Volba členů Prezidia RGC

  9.   Volba Dozorčí rady RGC

  10. Diskuse

  11. Usnesení

  12. Závěr

  Sněm je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li nadpoloviční většina členů na řádně svolaném sněmu přítomna, koná se, po uplynutí 20 minut od termínu řádně svolaného sněmu, sněm náhradní, který je usnášeníschopný při jakémkoli počtu přítomných členů sněmu.

   

  Libor Šticha

  Prezident Ringhoffer Golf Clubu

   

  10.3.2014 11:07 - Otevření driving range

   
  Vážení členové Ringhoffer Golf Clubu,
  rádi bychom Vás informovali, že díky příznivému počasí bude od středy 12. března 2014 otevřen driving range ve Štiříně. Zatím v omezené otevírací době od 8:00 - 19:00 hod. Poslední výdej míčů bude v 18:30 hod.
  Těšíme se Vás.
   

  7.3.2014 12:12 - Sportovní akce RFGC - tenis

   

  Vážení sportovní přátelé,

   

  náš golfový klub pořádá v sobotu 22.3.2014 již tradiční turnaj v tenisové čtyřhře.

  Turnaj se uskuteční v tenisové hale na zámku Berchtold v Kunicích, předpokládaný začátek je od 9.00.

   

  Všichni zájemci jsou samozřejmě vítáni, přijďte si zasportovat!

   

  7.3.2014 12:00 - Otevření hřiště

   

  Otevření hřiště je pro letošní sezonu plánováno na pátek 28.3.2014.

  I když po mírné zimě vládne stále velmi pěkné počasí, je otevření hřiště oddáleno zejména z důvodu stále probíhajících úprav na hřišti.

  Děkujeme za pochopení a trpělivost!

   

  26.2.2014 15:56 - Poplatky 2014

   

  Členské příspěvky na rok 2014 zůstávají stejné jako v loňském roce.

  fyzické osoby                            11.000,- Kč

  děti a mládež do 18 let              2.500,- Kč

  studenti denního studia            6.000,- Kč

  děti do 6 let                               zdarma

  firemní členství                         22.000,- Kč

  Příspěvky uhraďte nejpozději do 31.3.2014 na účet č. 102133488/0300.  

  Pro identifikaci Vaší platby uveďte:

    - variabilní symbol: rodné číslo

    - konstantní symbol: 558

    - specifický symbol: 1

   

  Úhradu je možné provést výhradně převodem na výše uvedený účet.

  19.12.2013 15:03 - Novoroční drive 2014

  19.12.2013 15:02 - PF 2014

  2.11.2013 00:00 - Pískování greenů

   

  Na čtvtrtek 6.11.13 je plánováno pískování greenů.

   

  1.11.2013 00:00 - REKONSTRUKCE ODPALIŠŤ

   

  Vážení golfisté,

   

  od 1.11.13 proběhne na jednotlivých jamkách rekonstrukce odpališť.

  Rekonstrukce začala na jamkách č. 5,6,7 a 8.

   

  Omluvte prosím dočasná omezení při hře.

   

  13.10.2013 00:00 - Turnaj - Závěr sezony Con4Pas

   

  Závěrečný turnaj sezony za podopory hlavního sponzora Con4Pas proběhl 12.10.

  Turnaj jsme hráli tradiční formou Texas scramble s polovičním vyrovnáním hcp.

  Stupně vítězů byly tentokráte dobyty (víceméně;) rodinnými klany následovně:

   

  1. Štichovi + Sýkora jr. (-11; -18,9)

  2. Hůlovi + Vrkoč (-7; -17,3)

  3. Urbanovi (-2; -15,4)

  (uvedené výsledky jsou: na hřišti; s vyrovnáním)

   

  Při večerním rautu proběhlo vyhlášení výsledků odehraného turnaje, stejně jako tradiční vyhlášení Mistrů klubu na rány a v jamkovce. V jamkovce zvítězil v tomto roce Libor Šticha, o mistrech klubu se dočtete v článku níže.

   

  Děkujeme všem sponzorům, že turnaj mohl být uspořádán opět na velmi vysoké sportovní i společenské úrovni ke spokojenosti všech zúčastněných.

   

     1 | 10 | 11 | 12 | 13   
  Akce na zámku Štiřín
  Jak hrát Štiřín
  Zámek Štiřín
          
  Provozní řády  
  Ceník + rezervace Tee time

  Aktuální ceník hracích poplatků na Štiříně najdete zde.

  Svoji hru si můžete zarezervovat přes TeeTime nebo telefonicky na recepci 255 736 567.

   

  Nejbližší akce na hřišti

  ***********************************************

   

  ***************************************** 

   

  ***************************************** 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte prezidenta klubu pana Libora Štichu.

  Golfové akademie Šťastný
  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Golf v Rakousku

   

   

  Vážení členové, dovolujeme si Vám doporučit hru na golfovém hřišti v Mittersillu v Rakousku.

  Naši partneři Milena a Petr Svejkovští, majitelé penzionu Golf & Ski Chalet, jsou exkluzivní­m partnerem Golfclub Mittersill a nabízí zde pro naše členy výrazné slevy! 

   

  Sekretariát klubu

  Vedoucí sekretariátu: Libor Šticha ml.

  Tel: 725 773 131

  Email: info@rgc.cz

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.